Maena Yellow A3 ***

Apart­man Maena “Yel­low” smješten je u prizemlju kuće u rezi­den­ci­jal­nom naselju Šaini

Apart­man Maena “Yel­low” smješten je u prizemlju kuće u rezi­den­ci­jal­nom naselju Šaini, udal­jen 800 m od cen­tra Novigrada i 500 m od plaže.
Sas­toji se od dvije spavaće sobe, kom­pletno opreml­jene kuhinje, kupaon­ice te terase.

Apart­man je kli­ma­tiziran, ima TV sa satelit­skim pri­jem­nikom te pri­vatni park­ing. U neposred­noj blizini nalaze se trgov­ina, restoran i dječji park.

Gallerija

Sadržaji
NOVIGRAD | CITTANOVA

Apartmani

Maena Yellow A3 ***

Apart­man Maena “Yel­low” smješten je u prizemlju kuće u rezi­den­ci­jal­nom naselju Šaini

Maena Green A4 ***

Nalazi se na dru­gom katu obiteljske kuće u naselju Šaini, svega 500 m od plaže.