Novigrad

Novigrad je turističko središte, rivijera koja se proteže od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Obala je razvedena, s kamenim i šljunčanim plažama. Sadržajan boravak u Novigradu upotpunjuju sport i rekreacija – običajeni sportovi na kopnu i moru, plesne terase, bogata gastronomska ponuda, organizirani izleti, obilazak kulturnopovijesnih znamenitosti i ustanova.